Arama Konferansları

 

ARAMA KONFERANSI NEDİR?

Günümüz açık toplumlarında resmi, ticari ve sivil toplum kuruluşları düşüncelerini toplumla paylaşır, yapacaklarını daha hazırlık aşamasında topluma veya ilgili kişi ve kuruluşlara bildirirler. Amaç daha iyi şeyler yapabilmektir. Bu nedenle plan ve projelerini yaparken baştan konuya dâhil olabilecek kişi ve kuruluşlarla değişik yol ve yöntemler kullanarak görüş alış verişinde bulunur ve yapmak istediklerini ona göre şekillendirirler. Bu yöntemleri başında “Arama Konferansları” gelir.  Görüş alış verişi ve böylece ortak akıl oluşturmak “Arama Konferanslarının” amacıdır. Arama Konferansları bir anlamda beyin fırtınasıdır. Tek taraflı bir bilgi aktarımı değil, “interaktif”, katılımcı bir metottur. Ortak aklı bulmaya çalışmak bir anlamda geleceği şekillendirme çalışmasıdır. Bu yollar strateji geliştirmenin de birer aracıdırlar. “Geleceği Şekillendirme Toplantısının” en temel amaçlarından biri sorunlara takılıp kalmaktansa ortak akıl çerçevesinde çözüm önerilerine ve eylemlere yoğunlaşmaktır. Doğru cevapları bulmak, doğru soruların sorulmasıyla mümkündür.

Arama Konferansı ortak akıl oluşturmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Başka bir deyişle ortak akıl oluşturmaya yönelik bir katılım tekniğidir. Arama Konferansı çok çeşitli gerekçelerle yapılabilir; ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara ortak çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Katılımcılar klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40-50  iddia sahibinin 1-2 gün süre ile bir araya getirir. İddia sahipleri, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış ve bilgi birikimi olan kişilerdir. Aranan şey ortak akıldır. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ortak akıl arama konferansının her aşamasında aranır ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Arama konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde bir yürütücü bulunur. Yürütücü tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Yürütücünün rolü süreci yönetmektir.

Mersin Lojistik Arama Konferansı