YDS

YDS sınavı nedir? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan merkezi bir sınavdır.

YDS’ye kimler girebilir?

 • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
 •  Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
 • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
 • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

YDS hangi alanlarda yapılır?

YDS; geçmişte yapılan ÜDS ve KPDS’nin bileşkesi olacak ve üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içerecektir. Ancak ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı olmayacak; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulacaktır. Bu anlamda sınava girecek olan adayların çok çeşitli alanlarda okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir.

YDS’den kaç puan almalıyım?

Doçent adaylarının YDS'den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap). Her soru 1.25 puandır. Yanlış doğruyu götürmez ama adayların bilmedikleri sorularda zaman kaybetmemesi önerilir.

 • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
 • 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
 • 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
 • 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
 • 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden  şahsen bilgi almanız gerekir.

YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YDS 11 bölümden oluşmaktadır.

Kelime bilgisi – 6 soru
Gramer – 10 soru
Cloze test – 10 soru
Cümle tamamlama – 10 soru
İngilizce – Türkçe çeviri - 3 soru
Türkçe – İngilizce çeviri – 3 soru
Paragraf tamamlama – 4 soru
Anlam bütünlüğünü bozan cümle – 5 soru
Karşılıklı konuşmalar – 5 soru
Yakın anlamlı cümleler – 4 soru

Okuma parçaları-  20 soru olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur. Süre 180 dakikadır.

E-YDS NEDİR?

13.10.2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile bilgisayar ortamında uygulanan dil sınavıdır. Soru içeriği ve süresi normal YDS sınavı ile aynıdır.

E-YDS ilk olarak 20.09.2014 tarihinde yapılmıştır.

YDS ye giren adaylara sağlanan tüm haklar E-YDS ye giren adaylar için de geçerlidir.

ÖSYM sitesinden yapılan açıklamaya göre E-YDS ye başvuran adaylara bilgisayar eğitimi verilmeyecektir.

Bu nedenle sınava başvuracak adayların bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

E-YDS ye girecek adayların sınav uygulamasını görmek amacıyla ÖSYM nin sitesinde bulunan E-YDS deneme uygulamasından yararlanmaları tavsiye edilmektedir.

Bilgi İstek Formu