Hakkımızda

EDUMAX INSTITUTE  marka olarak yeni bir oluşum olmasına rağmen, arkasında 20 yıllık bir eğitim tecrübesine sahip bir kurumdur. Yenilikçi yaklaşımları ile hızla değişen dünyayı ve eğitim metotlarını yakından izleyen, geleneksel metotların dışında yeni nesil bir eğitim felsefesini izleyen bir kurum olma çabasındadır. Sadece yetişkin eğitimleri düzenleyen EDUMAX INSTITUTE  her alanda hizmet vermek yerine özel alanlarda hizmet veren uzmanlaşmış bir eğitim modelini amaçlamaktadır. Özellikle yabancı dil eğitimlerinde Essay Writing,  Translation Method, Speaking Classes, Writing Scientific Essay for Academicians, Business English, Legal English, Medical English, MBA English ve  YDS, TOEFL, IELTS, PROFICIENCY gibi  tüm ileri düzey dil sınavlarını kapsayan ESP (özel amaçlı dil eğitimleri) kursları ana hizmet alanımız ve uzmanlık konularımızdır. İçeriğini bizim hazırladığımız eğitimlerin yanı sıra, istek üzerine veya grupların ihtiyaçlarına göre düzenlenen, özel müfredata sahip özel tasarlanmış eğitimler kurumumuzun esnek eğitim yaklaşımları içindedir. Fabrikasyon eğitimin, yığınlar içinde kaybolan öğrencilerin hedeflerine ulaşamadıklarını iyi bilen EDUMAX INSTITUTE  yönetimi, sınırlı sayıda eğitim açarak ve sınırlı sayıda öğrenci kabul ederek butik ve öğrenci odaklı bir eğitimi, öğrencilerin interaktif, daha katılımcı bir yaklaşım gösterebilecekleri bir ortamı amaçlamaktadır.

EDUMAX INSTITUTE  dil eğitimlerinin yanı sıra kurumsal eğitimlerde de iddialı bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. Bu anlamda piyasada artık anlamını yitiren ve içi boşalan klasik kişisel gelişim ve kurumsal eğitimler yerine, daha yenilikçi ve temelini bilimsel yaklaşımlardan alan PSİKO-EĞİTSEL çalışmalara yoğunlaşmakta ve uzmanlaşmaktadır. Bu alanda Türkiye’de bir ilk olan CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENET (Kritik olaylarda stres yönetimi) eğitim oturumları iş yerlerinde çalışan verimliliğini, müşteri memnuniyetini, kurumsal aidiyeti arttıran grup oturumlarını düzenlemektedir. Eğiticilerini psikolog veya bu alanda uzman terapistlerin oluşturduğu Psiko-Eğitsel oturumlar gelişmiş ülkelerin iş dünyasında  uygulanan eğitimlerdir.  EDUMAX INSTITUTE  öfke kontrolünden tükenmişlik hissine, verimsizlikten stresle mücadele yöntemine, sektörel travmaların atlatılmasından  kurumsal aidiyete, duyguların yönetiminden etkin iletişim ve liderlik eğitimlerine kadar bir çok konuyu kapsayan bu eğitimleri Türk iş dünyasına adapte ederek başarı ile uygulamaktadır.